logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju
2014-05-12   

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego przez ograniczenie emisji substancji szkodliwych powstających podczas wytwarzania energii cieplnej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Cel ogólny jest zgodny z celami priorytetu 5 RPO WD – realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, z wykorzystaniem OZE; projektu jest zgodny z celami działania 5.4 RPO WD – pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2.

- modernizacja systemu grzewczego,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego,

- ocieplenie stropu pod poddaszem,

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymianę starych drzwi wejściowych,

- wymianę starych okien.

Realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, w tym CO2. Ponadto w wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, i uzupełnienie nimi tradycyjnych źródeł ciepła. Planowane wielkości zmniejszenia zużycia energii cieplnej przedstawione zostały w postaci wskaźników rezultatu. Przyczynienie się projektu do poprawy stanu środowiska i do realizacji strategicznych zapisów w zakresie ochrony środowiska jest również opisane w punktach dotyczących zgodności projektu z dokumentami strategicznymi. Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych oraz zwiększenie wytwarzania energii z OZE pozwalają uznać, iż projektu będzie miał pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska.

 

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png