logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
banner www.jpg
EN PL
1
2
3
4
5
Miejska Biblioteka Publiczna
2014-05-22   

Początki bibliotekarstwa w Polanicy-Zdroju, podobnie jak w większości miast Dolnego Śląska, są związane z najwcześniejszym okresem polskiego powojennego osadnictwa na tych ziemiach. Jednak dokumenty założycielskie biblioteki, jeżeli w ogóle je sporządzono, czekają nadal spokojnie w okolicznych archiwach na odkrycie.

Przed kilkoma laty prawie wszystkie biblioteki z powiatu kłodzkiego uroczyście świętowały jubileusze 60-lecia działalności. Było to okazją do zebrania starych dokumentów oraz spisania wspomnień związanych z zakładaniem pierwszych polskich bibliotek. Bibliotekę w Polanicy to świętowanie ominęło: w 1998 roku w powodzi uległa całkowitemu zniszczeniu. Jak najszybciej trzeba było urządzić nową siedzibę i skompletować następny księgozbiór. Na świętowanie nie było czasu. Bibliotece nie sprzyjała też ówczesna sytuacja w mieście. Polanica, której powódź zniszczyła najbardziej reprezentacyjną część miejskiej zabudowy, ukierunkowała swój budżet, zresztą słusznie, na szybką odbudowę miasta, co skutkowało brakiem środków na bieżące wydatki podległych instytucji. W rezultacie skutki powodzi biblioteka odczuwa do dnia dzisiejszego, ponieważ została przerwana naturalna ciągłość jej działalności. Powódź zniszczyła nie tylko księgozbiór, katalogi, sprzęty, ale również całą dokumentację, w tym zdjęcia z bogatej historii biblioteki.

Oficjalnie Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju rozpoczęła działalność w 1949 roku. Pierwsza jej siedziba – ponieważ funkcjonowała wtedy jako biblioteka gminna – mieściła się w Szalejowie Górnym. W skład sieci bibliotecznej wchodziły 4 punkty biblioteczne: w Szalejowie Dolnym, w Chocieszowie, w Niwie oraz w Starym Wielisławiu. Pierwsza siedziba w Polanicy znajdowała się prawdopodobnie na ulicy Warszawskiej. Nie ma to jednak potwierdzenia w żadnych dokumentach. Ciekawe informacje o początkach polanickiej biblioteki zawarte są w książce „Zakochani w Polanicy”. Tadeusz Wieluński wspomina w niej skromną bibliotekę na ulicy Zdrojowej 22, prowadzoną (według niego) od 1946 roku aż do przejścia na emeryturę w 1969 roku przez Annę Strachocką. W archiwum polanickiego Urzędu Miejskiego zachował się tylko jeden dokument związany z tą osobą – zaświadczenie z 1967 roku, dotyczące podwyżki wynagrodzenia. Kolejny etap w historii biblioteki to przeprowadzka - w kwietniu 1969 roku biblioteka przeniosła się na ulicę Kłodzką 1, do obszernego lokalu, w którym obecnie mieści się Bank Spółdzielczy. Dzięki większemu i bardziej funkcjonalnemu pomieszczeniu biblioteka uzyskała lepsze warunki do działalności. Kolejnym impulsem do jej rozwoju była współpraca z Kazimierzem Guzikiem – jednym z najwybitniejszych animatorów życia kulturalnego miasta, na stałe związanym z biblioteką zdrojową. Krótko - od przejścia Anny Strachockiej na emeryturę do kwietnia 1970 roku – Kazimierz Guzik był kierownikiem biblioteki miejskiej. Po nim funkcję tę na 10 lat objęła Sybilla Jęczeń. Urocza, oddana bibliotece Pani Kierownik w skromnych warunkach potrafiła wykreować atmosferę salonu, który odwiedzali zarówno dorośli, chcący porozmawiać o książkach, jak i młodzież. Do korzystania ze zbiorów biblioteki zachęcał m.in. kłodzkich licealistów prof. dr Czesław Dutka, wówczas nauczyciel języka polskiego w Chrobrym. Biblioteka miała swój udział w organizacji ostatnich edycji Kłodzkich Wiosen Poetyckich. Była to prestiżowa cykliczna impreza poetycka, która odbywała się w Kłodzku i w Polanicy-Zdroju w latach 1961 – 1974. Uczestniczyli w niej m.in. tacy wybitni poeci i krytycy literaccy jak Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Mieczysław Jastrun, Julian Przyboś czy Artur Sandauer i Jacek Łukasiewicz.

 

Od 1980 do 2004 roku dyrektorem biblioteki była zmarła w 2010 roku Maria Zwierzyńska. Jej staraniem biblioteka zyskała w 1994 roku nową siedzibę – budynek przy ulicy Lipowej 2, który w całości został oddany przez ówczesne władze samorządowe do dyspozycji biblioteki. Znakomita lokalizacja – przy deptaku polanickim – i większa powierzchnia pomieszczeń sprzyjały bardzo rozwojowi biblioteki, która w tym czasie miała największą w swojej historii liczbę czytelników. Bywały lata, kiedy było ich ponad 3,5 tysiąca.Ten okres prosperity zamknęła powódź 1998 roku, która zniszczyła całkowicie zbiory biblioteczne. Budynek poddano kapitalnemu remontowi, jednak po jego zakończeniu ówczesne władze ulokowały w nim nie bibliotekę, ale nowopowstały dom kultury, noszący nazwę Miejskiego Centrum Kultury. Dla biblioteki znaleziono nową lokalizację - w kompleksie szkolnym przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie otrzymała dwa piętra i rozległy strych, łącznie o powierzchni ponad 700 m kwadratowych. Pod względem metrażowym i jakości użytkowej są to na pewno lepsze warunki do działalności bibliotecznej niż na ulicy Lipowej, jednak dla zespołu pracowników była to swoista forma degradacji instytucji, którą z uczęszczanego centrum przeniesiono na peryferia miasta. Trzeba było bibliotekę reaktywować i przekonać czytelników do odwiedzin w nowym oddalonym miejscu. Z czasem okazało się, że nowa lokalizacja daje bibliotece dużo atutów: przede wszystkim nieograniczony dostęp do młodych czytelników, rekrutujących się z dwóch sąsiednich szkół – podstawowej i ponadgimnazjalnej. Czytelnicy cenią też łatwy dostęp do księgozbioru, co jest możliwe dzięki dużym i dobrze oświetlonym pomieszczeniom bibliotecznym. Rozległy hol służy jako galeria sztuki.

 

Obecnie biblioteka modernizuje i wyposaża się na nowo dzięki środkom pozyskanym z Programu Wieloletniego „Kultura, priorytet Biblioteka Infrastruktura bibliotek”, realizowanego przez Instytut Książki ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor - Iwona Mokrzanowska

ul. Wojska Polskiego 23

57 - 320 Polanica - Zdrój

tel./fax. 74 86 90 783

tel. 74 86 81 467

www.bibliotekapolanica.pl

e-mail:

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png