logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Ceska Skalice
2014-05-22   
Dołączone pliki

 

 

Miasto Česká Skalice położone jest w południowej części rejonu „kłodzkiego pogranicza" - w turystycznym regionie Wschodnich Czech, w województwie kralovohradeckim.

 

Do granicznego przejścia drogowego Nachod-Běloves jest stąd 12 km.

 

Do gminy Česka Skalice należy zbiornik Rozkoš, gdzie znakomite warunki odpoczynku, kąpieli i rekreacji stwarza nowoczesny Autokemping Rozkoš. Turyści przyjeżdżający do Polanicy-Zdroju zazwyczaj są bardzo zainteresowani atrakcjami turystycznymi po drugiej stronie granicy. Stąd zrodziła się naturalna potrzeba współpracy z czeskimi instytucjami i organizacjami Ziemi Kłodzkiej, zajmującymi się informacją i promocją turystyczną swojego regionu. Jednocześnie bliskie sąsiedztwo i wzajemne kontakty indywidualne i instytucjonalne rodzą naturalna potrzebe podejmowania wspólpracy przygranicznej i partnerskich porozumień pomiędzy gminami w polskim i czeskim pasie przygranicznym.

 

Współpraca gminy Polanica-Zdrój z gminą Česká Skalice trwa już od ponad roku. Została najpierw nawiązana pomiędzy centrami informacji turystycznej. Podjęto kilka działań w celu rozpoznania zasobów przyrodniczo-kulturowych i atrakcji turystycznych obu gmin i ustalono korzyści mogace wyniknąć z wzajemnej promocji regionu kłodzkiego pogranicza jako regionalnego produktu turystycznego.

 

Gmina Polanica-Zdrój, w ramach przygotowania projektu aplikującego o fundusze unijne z Inicjatywy Wspólnotowej Intereg IIIA Czechy-Polska, zaproponowała przedstawicielom gminy Česká Skalice - stowarzyszeniu Centrum Rozwoje Česká Skalice - wspólną realizację projektu pod nazwą „Zintegrowany system informacji turystycznej w kłodzkim pograniczu". Zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiedzy Gminą Polanic-Zdrój a organizacja pozarządową Centrum Rozwoje Česká Skalice. Organizacja ta zajmuje się inicjowaniem działań służących ożywieniu życia kulturalnego w gminie Ceska Skalice, jak również wzmocnieniu zinteresowania kłodzkim pograniczem jako elementem dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności. Jednocześnie podjeto oficjalne kontakty pomiedzy przedstawicielami władz Polanicy-Zdroju i Gminy Česká Skalice celem wzmocnienia współpracy pomiedzy obydwoma gminami przy realizacji projektu.

 

Rola partnera czeskiego w projekcie polega na koordynowaniu i pozyskaniu informacji z kłodzkiego pogranicza po stronie czeskiej, potrzebnych do stworzenia strony internetowej promującej miasta bedące partnerami projektu oraz region kłodzkiego pogranicza. J

 

Partnerzy projektu zakładają, że stworzenie strony internetowej promującej miasta realizujące ten projekt w znacznym stopniu pozwoli na zwiększenie wpływu transgranicznego poprzez zwiększenie dostepnosci do informacji turystycznej, kulturowej i społecznej całego regionu. Wymiana informacji spowoduje lepsze i głebsze poznanie kultur oraz społeczenstwa po obu stronach granicy. Wzajemna współpraca oraz wymiana informacji spowoduje znaczne pogłębienie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami pogranicznych miast. Pierwszym tego przykładem jest uroczystość „chrztu wydawnictw promocyjnych", która - w nawiązaniu do czeskiej tradycji - odbyła się w Polanicy-Zdroju 9 marca br. Był to element promocji całości projektu, a na uroczystość przybyli przdstawiciele władz i stowarzyszeń nie tylko z Česká Skalice, ale również z pobliskiego Nahodu.

W 29. lutego 2008. nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polanicą-Zdrojem a Czeską Skalicą, miasteczkiem położonym na pograniczu polsko-czeskim.

 

www.ceskaskalice.cz

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png