logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Urząd Stanu Cywilnego
2014-05-12   

Kierownik - mgr Adam Potocki

Budynek Urzędu Miejskiego w Polanicy - Zdroju

pok. 5,

tel. 74 868 06 05

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy, w szczególności:

1. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów(które miały miejsce na terenie gminy) według zasad określonych w Prawie o aktach stanu cywilnego.

2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego na bazie wydruków komputerowych oraz skorowidzów i akt zbiorowych do każdej rejestracji.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.

5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej.

6. Współpraca z biurem meldunkowym w zakresie przekazywania informacji dot. ruchu naturalnego ludności.

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png