logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Gminne Jednostki Organizacyjne
2014-05-20   

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju

Burmistrz mgr inż. Jerzy Terlecki,
Zastępca Burmistrza mgr inż. Dariusz Kupiec

tel. 74 868-06-00,
ul. J. Dąbrowskiego 3.

 • Statut Miasta >>>>
 • Statut Urzędu >>>>
 • Regulamin >>>>
 • Organizacja Urzędu Miejskiego >>>>  

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Kier. Mariusz Winiarz

tel. 74 868-06-38,  
ul. J. Dąbrowskiego 3

 

 • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 55/ XI /90 z 29 marca 1999 r. o utworzeniu jednostki budżetowej realizującej zadania pomocy społecznej  
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 29 maja 1996 r. w/s zatwierdzenia Statutu OPS
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Kier. Andrzej Jellin, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 1996 r. Nr 121/96 Uchwała Rady Miejskiej Nr 194/ XXX II/96 z 24 lipca 1996 r. (upow. do wyd. dec. adm.)

 


 

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino

Dyr. mgr Dariusz Kłonowski

tel. 74 8681427,
al. Wojska Polskiego 23

www.sp2.com.pl

 • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Kuratora Oświaty z 4 stycznia 1993 r.  
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 14 marca 2002 r. Nr 2/2002 
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Dariusz Kłonowski, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 92/2002
 • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1996 r.

 


 

 

4. Gimnazjum

Dyr. mgr Teresa Pituła

tel. 074 8681410,
ul. Zdrojowa 34

www.matuszewskigim.pl

 • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa 
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Teresa Pituła, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 91/2002

 


 

 

5. Przedszkole Publiczne Nr 1

Dyr. mgr Elżbieta Żylińska

tel. 74 8681570,
al. Wojska Polskiego 10

www.przedszkole-polanica.cba.pl

 • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Burmistrza Miasta z 25 października 1991 r.
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 1 września 1994 r
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Elżbieta Żylińska, Uchwała Zarządu Miejskiego z 23 sierpnia 2002 r. Nr 118/2002
 • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1991 r

 

 


 

Instytucje kultury:

1. Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji

Dyr. mgr Justyna Kuban

tel. 74 8690643

ul. Parkowa 2 (utworzone z dniem 28.05.2013):

www.teatr.polanica.pl

 • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną)
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIX/233/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. 
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Dyr. mgr Iwona Mokrzanowska

tel. 74 8681467,
al. Wojska Polskiego 23

www.bibliotekapolanica.pl

 

 • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną) 
 • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 155/ XXVII /2000 z 5 czerwca 2000 r.    
 • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 19 marca 2002 r. Nr 37/2002 
 • Burmistrz Miasta powierzył obowiązki Dyrektora MBP od 1 maja 2008 do 30 grudnia 2008 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
 • Burmistrz Miasta powierzył dalsze pełnienie obowiązków Dyrektora MBP od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
 • Burmistrz Miasta powołał dyrektora MBP Panią Iwonę Mokrzanowską na czas określony od 20 czerwca do 31 grudnia 2011r.

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
(utworzony z dniem 01.01.2006):

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 2. 

tel. 74 8651780,

www.mzk-polanica.pl

 • Utworzono chwałą z 28.11.2005 r Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>
 • Władze spółki:

  RADA NADZORCZA:
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Nowicki
  Członek Rady Nadzorczej Antonina Barbara Janowicz
  Członek Rady Nadzorczej Jarosław Marian Surówka

  ZARZĄD:
  Prezes Zarządu   -  Jacek Tyniec
  Członek Zarządu   -  Anna Nurzyńska

  PROKURENT:
  Ryszard Lis

 

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png