logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy–Zdroju
2012-09-07   rs -um

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

„Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju"

Na początku czerwca 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju". Stało się to możliwe między innymi dzięki pozyskanej przez Gminę Polanica-Zdrój dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, działanie nr 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ścieżek edukacji ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. tablice informacyjno-edukacyjne), jak również odtworzenie i uporządkowanie istniejących ciągów pieszych. Nadrzędnym celem jego realizacji jest modernizacja, ochrona i promocja obszaru i walorów przyrodniczych Parku Leśnego.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi między innymi zabezpieczenie środowiska naturalnego przed dalszą degradacją oraz zróżnicowanie oferty edukacyjnej i turystycznej Polanicy-Zdroju. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić w drugiej połowie października 2012 r.

Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 1 058 112,74 zł, z czego: 802 964,76 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRR, a 255 147,98 zł - środki gminy.

Strona internetowa RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png