logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
1
2
3
4
5
Współpraca się opłaca - partnerstwo dla rozwoju ruchu turystycznego w rejonie pogranicza kłodzkiego
2010-12-15   Administrator

 

 logoglas.jpg

 logoueczpl.jpg

Współpraca się opłaca - partnerstwo dla rozwoju ruchu turystycznego w rejonie pogranicza kłodzkiego

  Projekt zakłada rozwój partnerstwa polsko - czeskiego oraz włączenie w aktywny udział w działaniach  partnerskich  przedstawicieli Polanickich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczych  inicjatyw na obszarze wsparcia, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego regionu. Turystyka to jeden z najważniejszych czynników rozwoju lokalnego na obszarze pogranicza kłodzkiego. Nawiązanie współpracy oraz rozwój i utrwalenie stałych struktur współpracy instytucji publicznych oraz przedstawicieli świata biznesu będzie czynnikiem ożywiającym aktywność regionu.

W ramach projektu zaplanowano organizację spotkań warsztatowo - konferencyjnych w formie „workshopu", których celem będzie stworzenie aktywnego panelu wymiany poglądów oraz dobrych praktyk  na temat rozwoju turystyki na obszarze wsparcia. Do udziału w warsztatach oraz konferencji zaproszeni zostaną właściciele przedsiębiorstw świadczących usługi w obszarze turystyki, przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych oraz władze samorządowe z obu miast partnerskich.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano wykonanie działań z zakresu rozwoju promocji walorów turystycznych rejonu pogranicza kłodzkiego w formie folderów turystycznych, a także zakup drobnego sprzętu dla usprawnienia prowadzonych w ramach projektu działań.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis "Przekraczamy granice"

 

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png