logo-back.jpg
Opcje zaawansowane
EN PL
Z Kalendarium wydarzeń
Październik 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
mapa
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój
748680600
Fax:
74 8681046
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
2017.10.04   ma-bpm    Liczba zdjęć: 28
Konsultacje programu współpracy Gminy z NGO
2016-10-24  Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji  Ilość wyświetleń:  2886

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   90/2016

Burmistrza Miasta  Polanica-Zdrój

z dnia 21 października 2016. r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2017

 

 

             Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały  Nr XLVII/258/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urzęd. Woj. Doln. Nr  191 z dnia 13 października 2010 r., poz.2884):

 

§  1

 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2017.

 

§  2

 Konsultacje prowadzone będą do dnia 15 listopada  2016 roku.

 

§  3

 Określam formy zarządzonych konsultacji:

1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 1 w celu przedstawienia  projektu programu w dniu 15 listopada 2016 r. o godz.10.00.

2. Zamieszczenie projektu  programu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie www.polanica.pl  w zakładce  dialog społeczny.

3. Ogłoszenie projektu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§  4

Przeprowadzenie konsultacji zgodnie z prawem oraz obsługę administracyjną powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§  5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz
PDF
Drukuj
stronę
Zgłoś
nieścisłość
Powrót
noclegi.png
inwestor.png
baner_mapa.png
mobis.png